Utemiljö

Markskötsel/gräsklippning
Snöskottning tak och markplan, även halkbekämpning