Miljöpolicy

En hållbar utveckling

Pure Maintenance arbetar för just det som namnet anger, en ren miljö. Inte bara rent alltså, utan också miljövänligt. Vi är övertygade om att detta är betydelsefullt för att spara vår vackra natur och det är definitivt hälsosammare för våra medarbetare. Vi känner ett stort engagemang i denna fråga och går ett steg längre än att enbart uppfylla myndigheternas minimikrav när det gäller miljölagstiftningen.

Rengöringsmedel baserade på naturens egna processer

Pure Maintenance använder rengöringsmedel från norska Bio Guard Miljöserie. Dessa är utan parfym och färg, de är skonsammare mot den yta som rengörs och man kan jobba med dom utan hälsorisk. De unika kombinationerna av fruktsyror, växtsafter och aktiva bakterier som vi omger oss med varje dag, tränger snabbare och längre in i smutsen och bryter ned den inifrån. Det gör att produkterna löser smuts på ett skonsammare och effektivare sätt än traditionella rengöringsmedel. Andra rengöringsmedel som används är miljömärkta.

Arbetsmetoder som är skonsamma för miljön

Pure Maintenance använder städmaterial som efter rengöring går att återanvända under lång tid. Vi är noga med att källsortera och är glada för att utvecklingen har gått framåt på detta område. Våra medarbetare är involverade i vårt miljöarbete och följer tillämpliga föreskrifter.